Cộng sản vừa công bố bản án đấu tố giáo dân Cồn Dầu và dự kiến sẽ có một phiên tòa bịp bợm "Tòa Án Nhân Dân" do Viện Ám Sát Nhân Dân CSVN tổ chức vào lúc 7:30 sáng ngày 27 tháng 10 năm 2010 tại Quận Cẩm Lệ, T.P Đà Nẵng .

Xin bạn đọc bấm vào đây để đọc hay tải xuống (RIGHT CLICK - SAVE AS) bản cáo trạng bịp bợm của Ngụy Quyền Cộng Sản thuộc Viện Ám Sát Nhân Dân (VASND) Quận Cẩm Lệ .

Lưu ý: Bản văn đấu tố dưới dạng file pdf nên cần có pdf reader để đọc .