Ngày Thứ Hai Của Cuộc Biểu Tình Dân Oan Tại 210 Võ Thị Sáu - 2 Tháng 10 2007Nguồn: bài vở âm thanh Vietnamexodus.org ; photo Nhóm Phóng Viên Đấu Tranh Vì Công Lý

Cuộc biểu tình của dân oan tại tỉnh Tiền Giang đã bước qua ngày thứ hai - ngày 2 tháng 10, 2007. Đêm 1 tháng 10 rạng sáng 2 tháng 10, 2007, dân oan đến tìm chổ ngủ tại nhà thờ Đức Bà nhưng đã bị công an đến xúc đi vào lúc 12 giờ đêm. Ngày 2 tháng 10, 2007, công an tại 210 Võ Thị Sáu đã đồng ý tiếp dân - xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện với dân oan và công an tại 210 Võ Thị Sáu.


Audio 1
Audio 2
Audio 3
Audio 4

Không có nhận xét nào: