Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy Được Bầu Vào Tân Hội Viên Danh Dự PEN

Hình Trần Khải Thanh Thủy bị bắt (Photo Courtesy of Vietland News)

Hội Bảo Vệ nhà văn Trần Khải Thanh Thủy hân hoan thông báo đến các bạn đọc tin vui mới là Hội Văn Bút Quốc Tế (Trung tâm Anh Quốc) vừa bầu nhà văn Trần Khải Thanh Thủy làm Hội viên Danh dự (Honorary Member) của Hội Văn Bút Quốc Tế, Trung tâm Anh Quốc (English Centre of PEN). Tin này do ông Đỗ Bá Tân, phu quân của nhà văn TKTT, vừa gửi đến Hội Bảo Vệ TKTT hôm nay.
Sau đây là bản dịch nội dung của lá thư của Chủ tịch Trung tâm Anh Quốc thuộc Hội Văn Bút Quốc Tế, ông Alastair Niven, gửi cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy:

HỘI VĂN BÚT QUỐC TẾ

Bà Trần Khải Thanh Thủy
Tổ 12
Phường Đức Giang
Quận Long Biên
Hà Nội
Việt Nam

Ngày 17 tháng 9 năm 2007

Thưa Bà Trần Khải Thanh Thủy,

Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi báo cho Bà tin vui là Bà đã được bầu làm Hội viên Danh dự Hội Văn Bút Quốc Tế, Trung tâm Anh Quốc. Hội chúng tôi là một Hội Quốc tế của các nhà cầm bút, gồm nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch và nhà báo. Hội Văn Bút Quốc Tế hoàn toàn phi chính trị và chỉ là một Tổ chức văn hóa và trí thức có mục đích phát huy quyền tự do tư tưởng trên toàn thế giới.

Chúng tôi rất hân hoan chào mừng Bà vào hàng ngũ chúng tôi.

Kính gửi đến Bà lời chúc tốt lành nhất từ tất cả mọi thành viên văn bút đồng sự của Bà và các hội viên Hội Văn Bút Quốc Tế.

Trân kính,

(đã ký)

Alastair Niven OBE
Chủ tịch Trung tâm Anh Quốc, Hội Văn Bút Quốc Tế

-------------
Sau đây là nguyên bản lá thư này:

Tran Khai Thanh Thuy
Tô 12
Quân Duc Giang
Ha Nôi
Viêt Nam

17 September 2007

Dear Tran Khai Thanh Thuy

I am very happy to tell you that you have been elected as an Honorary Member of the English Centre of PEN. We are an international association of writers that includes poets, playwrights and Journalists. PEN is strictly non-political but is a cultural and intellectual organisation committed to promoting freedom of expression throughout the world.

We are very pleased to welcome you into our ranks.

With very best wishes from your fellow writers and PEN members.

Yours sincerely,

(signed)

Alastair Niven OBE
President of the Enlgish Centre of PEN


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chúc mừng chị TKTT nhà văn chính nghĩa . Dù ông Trạng có sống lại lủ giặc hồ cũng không tha . Ai khôn, ai giỏi, ai tài thì lủ giặc hồ tà gian bỏ tù họ cả .
Trong đảng VC giờ chỉ còn một lủ hèn làm tay sai cho giặc tàu .

Cầu chúc chị TKTT bình an dồi dào sức khoẻ để diệt cái lủ giặc hồ giặc cộng ngang tàn .

Kẻ gian: Thờ Đảng VC
Người yêu nước : TKTT

Nặc danh nói...

You have good articles here! If anyone here is looking for a loan @ 2% rate in return to buy a home or other financing needs, I want you to contact Mr Pedro On pedroloanss@gmail.com When I was introduced to Mr. Pedro at the market watch seminar, I was entering the market as a first time buyer. Naturally,my needs were a bit different and I had loads of questions. Before he sent me my pre-approval letter, he called to speak with me about what it meant and what could change. He made himself available to me at pretty much any hour via email and texts. He was very responsive and knowledgeable. He’s also very straightforward. I explained to him what my expectations were in terms of closing time and other particulars. He said he would meet those expectations but he surpassed them. I closed so quickly my realtor and the seller of course were excited about that. But as a buyer I appreciated being walked through the process of Mr Pedro loan offer. From pre-approval to closing- the journey was so seamless and I consider myself lucky because I’ve heard horror stories. I recommend him to anyone looking for a loan. Everything was handled electronically expediently and securely