Góp ý với Nguyễn Hữu Liêm qua bài viết “Phật Ngọc hòa bình: Trong niềm tin và biểu tượng” .


Bài viết của ông Nguyễn Hữu Liêm “Phật Ngọc hòa bình: Trong niềm tin và biểu tượng” được đăng ở Talawas : http://www.talawas.org/?p=24926 , bài viết nói về Phật nhưng tác giả không hiểu Phật, ông chỉ nhìn thấy Ngọc mà không thấy Phật .

Trong bài viết có chủ đích là ông đề cao Đỗ Vẫn Trọn, một đồng rận của ông ta tại San Jose . Bài viết có cố gắng nhưng quá gượng gạo để đưa triết lý nhà Phật vào trong bài tôi tin rằng tác giả chỉ có khái niệm về triết Phật qua sự tìm tòi trên sách vở nhưng có đọc mà chỉ hiểu mơ hồ về triết Phật . Người theo chủ thuyết Cộng Sản thường vô thần còn người đi theo người Cộng Sản nếu hữu thần cũng sẽ trở thành vô thần . Triết lý nhà Phật có cái hay là TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI nhưng đi con đường nào là do mình chọn ,Nguyễn Hữu Liêm đã chọn con đường không có Phật, hơn nữa Phật tại Tâm chứ Phật không nằm trong khối Ngọc mà Nguyễn Hữu Liêm khen ngợi về vật chất của nó vì vật chất thì không thể nào là Phật được .
Trong bài viết, Nguyễn Hữu Liêm cho rằng “Trong cõi tồn tại của sỏi đất, thì Ngọc là sự kết tinh cao nhất sau hàng tỉ năm tiến hóa. Đến cõi người thì Phật là hiện thân tối hậu của vươn thoát. Tượng Phật bằng Ngọc kết hợp của hai đầu tiến hóa, của con người đến từ sỏi đá, từ thô thiển đến thanh thoát.”

Đọc xong phần trên của tác giả tôi có cảm giác là tác giả không hiểu gì về Phật hay chỉ hiểu chút ít về Phật. Ngay chữ “Phật” đã là sự không tồn tại bằng hiện vật do đó tượng Phật bằng Gỗ hay Ngọc cũng giống như nhau . Không chỉ có Phật ngọc mới kết hợp được trời đất và tâm linh, Phật gỗ cũng có thể làm được sự kết hợp giữa trời đất và tâm linh . Nếu một con người nhìn thấy Phật bằng tâm nhãn thì Phật không nằm ở bất cứ hình tượng nào. Nếu nhìn Phật bằng mắt thường như Nguyễn Hữu Liêm thì tượng Phật ngọc sẽ là Luxury trong đời sống vì nó mắc tiền hơn gỗ . Khi tác giả đến chùa mà chỉ nhìn thấy tượng Ngọc thì làm sao tác giả có thể nhìn thấy Phật ở đó!

Trong toàn bài viết có một đoạn khi tác giả nói về đứa con gái 15 tuổi Jennifer đến với Phật bằng tấm lòng thành, khi Jennifer thấy Phật là thấy được bình an. Tôi tin cô con gái út Jennifer của NHL là đứa bé có duyên với Phật, mong là Nguyễn Hữu Liêm đừng cho nó tới gần người cộng sản thì mới hy vọng giữ được sự trong trắng tâm hồn cho bé Jennifer .

Tóm lại bài viết của Nguyễn Hữu Liêm về Phật Ngọc chỉ là sản phẩm Hollywood, một scientifiction của một tư tưởng, bài viết không có gì tồn đọng trong tâm hồn của người đọc vì tôi biết tác giả là người luôn ca ngợi, tôn vinh Cộng Sản thì tự nó đã trở thành người vô tâm . Nếu đã là vô tâm thì không nên viết về Phật vì nó sẽ rất nhạt nhẻo làm cho người đọc cảm thấy khó chịu về sự giả dối của mình .

Xuân Nhi
.

Không có nhận xét nào: