Tiếp bước Lê Thị Công Nhân, một bông hoa Dân Chủ mới ra đời !!!

Cô Phạm Thanh Nhiên làm đơn xin gia nhập phong trào Dân Chủ .

Tôi là Phạm Thanh Nhiên; tên thường gọi là Liên; sinh năm 1977.Ðịa chỉ thường trú: số nhà 17-Phương Lưu 2-phường Ðông Hải, quận Hải An- Tp Hải Phòng. Nghề nghiệp: Thợ dệt

Vài năm trước, tôi làm việc theo hợp dồng ngắn hạn tại nhà máy len Hải Phòng. Chưa dược bao lâu nhà máy len phá sản, tôi mất việc, không có nguồn thu nhập nào ổn dịnh dể có cuộc sống bình thường. Có thời gian tôi cùng mẹ tôi bán hàng nước, lại có khi làm công việc phơi rau câu thuê; thời gian gần dây nhất tôi làm công việc vệ sinh môi trường (quét rác) trong công ty TNHH Hoàn Mỹ.Tháng 7-2-2007 tôi lên Hà Nội học và làm nghề vẽ móng tay, nghệ thuật, nhờ sự giúp dỡ của cô cháu gái (gọi tôi bằng dì ruột). Công việc dang tiến hành thuận lợi và tôi hy vọng sẽ sống bằng nghề này thì trong một lần về thăm gia dình, tôi bị ốm, phải nán lại dể chạy chữa dã xảy ra một chuyện sau dây:

Ngày 3-8-2007 hai cán bộ công an dến nhà dưa tôi lên cơ quan công an PA38 (cơ quan an ninh chính trị) dể "hỏi về một số việc liên quan dến an ninh quốc gia". Họ dến dưa tôi lên "cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia" mà không có giấy mời hoặc triệu tập. Vì chưa hiểu, chưa có kinh nghiệm, tôi dã phải dể họ dưa di.

Tiếp theo, ngaỳ 5.8, một người của phòng PA38 gọi vào máy di dộng của tôi, mời tôi di uống cà phê, nhưng tôi dã từ chối.

Ngày 9-8 vẫn người này gọi diện cho tôi, báo rằng tôi phải lên cơ quan công an "làm việc". Tôi trả lời phải có giấy mời. Người này nói vậy thì sẽ dến dón tôi, dưa giấy mời luôn. Tôi nói phải dưa giấy mời trước, tôi phải có thời gian chuẩn bị. Người này nói sẽ gửi giấy mời cho tôi trong ngày, tôi không "nên" vắng nhà ngày hôm dó. Dù dang chuẩn bị lên Hà Nội dể tiếp tục làm việc, tôi dã phải hoãn. Nhưng tôi chờ cả ngày, không thấy ai dưa giấy mời dến.

Sáng ngày 10-8, một công an quận và một công an phường dến nhà tôi, "mời mồm" theo họ lên công an phường "làm việc" ngay. Tôi từ chối, yêu cầu phải có giấy mời. Họ xuống giọng thuyết phục. Tôi nói rằng dến việc di họp tổ dân phố còn phải có giấy mời, huống hồ công dân di "làm việc vì an ninh quốc gia"; lẽ nào tôi không dược hưởng quyền có giấy mời? Cuối cùng họ cũng phải dưa giấy mời hẹn "làm việc" vào ngày hôm sau. (13-8-2007)

Sáng ngày 13-8, tôi lên công an phường theo dúng giờ hẹn. Giấy mời là của công an phường, do ông trưởng công an phường ký, nhưng tôi lại "làm việc" với hai công an thuộc phòng PA38. Suốt buổi làm việc ấy tôi phải trả lời các câu hỏi dã trả lời trong các buổi "làm việc" trước dó tại phòng bảo vệ an ninh chính trị sở công an Hải Phòng..

Vậy nguyên nhân nào là một công dân bình thường, không có hành vi vi phạm pháp luật, không xâm hại an ninh quốc gia, tôi trở thành nạn nhân của những phiền hà triền miên, giữa lúc dang cần trở lại Hà Nội tiếp tục kiếm sống?

Nguyên nhân là thời gian gần dây tôi có dến nhà ông Vũ Cao Quận và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, dồng thời cơ quan công an biết gia dình tôi có mối quan hệ với gia dình bà Trần Thị Lệ (mẹ luật sư Lê Thị Công Nhân).

Ngoài hai lần tôi dược mời lên cơ quan công an thì thi thoảng người của phòng PA38 lại dến nhà. Họ gặp riêng anh trai của tôi, gần như chỉ thị anh trai tôi phải giám sát tôi. Theo như họ nói thì họ phát hiện dược âm mưu các ông Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quận, Nguyễn Xuân Nghĩa cử tôi dưa tài liệu "phản dộng" vào miền Nam cho ai dó. Họ phải phòng trước, ngăn ngừa một thanh niên thiếu suy nghĩ làm một việc dại dột. Họ làm làm việc này là dể giúp dỡ tôi, không cho tôi tiếp xúc với những "kẻ xấu", "phản dộng", bị "bọn phản dộng" lợi dụng, ảnh hưởng dến bản thân, giống như các cụ ta nói: "gần mực thì den..." Họ cảnh báo chung cho cả gia dình tôi biết rằng những dối tượng "phản dộng" kia nếu bị bắt thì dù chỉ có mối quan hệ dân sự, tôi cũng bị liên dới. Anh trai tôi cũng sợ, mẹ tôi lại càng sợ hơn. Từ dó tôi như bị cầm tù tại nhà.

Ngoài ra họ hứa với anh trai và mẹ tôi sẽ giúp tìm việc làm cho tôi hợp với khả năng có thu nhập ổn dịnh. Rồi lấy chồng, rồi sinh con, cuộc dời hạnh phúc trong một xã hội cũng hạnh phúc dưới sự lãnh dạo tài tình của dảng.

Rồi họ di tìm gặp bạn bè tôi, kết tội tôi quan hệ với bọn "phản dộng", Uỷ thác bạn bè tôi khuyên ngăn tôi không dược dể mất di một người bạn "tuyệt vời".

Kính thưa các ông công an.

Tôi dánh giá rất cao nghề nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và nhiệt tình công việc của các ông.

Tôi dánh giá cao lòng tốt muốn giúp dỡ tôi có cuộc sống ổn dịnh của các ông.

Tôi dánh giá cao việc các ông gặp gỡ gia dình tôi dể thông báo "những việc liên quan dến tôi".

Tôi dánh giá cao việc các ông gặp gỡ bạn bè tôi.

Giả sử nếu các ông nói trực tiếp với tôi chi tiết ai dó cử tôi mang tài liệu "phản dộng" vào miền Nam thì tôi chỉ thanh minh với các ông trực tiếp bằng miệng, không phải qua lá thư gửi lên mạng này.

Các ông nói Tiến Sỹ Nguyễn Thanh Giang, ông Vũ Cao Quận, ông Nguyễn Xuân Nghĩa sai tôi di miền Nam mà bản thân họ không hề biết có tin dồn này. Tôi là người biết mà không thanh minh cho họ, dính chính lại thì là người hèn. Cũng may gia dình tôi tuy rất lo sợ nhưng không ai tin các ông cả.

Thứ nhất tôi chưa bao giờ quen, biết, dược gặp Tiến Sỹ Nguyễn Thanh Giang, một người trí thức có tuổi dáng kính trọng. Chưa biết, chưa quen, chưa gặp thì không thể có chuyện uỷ thác mang tài liệu "tuyệt mật" vào Miền Nam.

Thứ hai: các ông dã có một thời gian theo dõi tôi, tìm hiểu tôi, chẳng lẽ các ông không biết tôi là một dứa con gái nhát gan, không bao giờ dám di một mình ra khỏi nhà 20 cây số?

Thứ ba nữa bây giờ là thời dại bùng nổ thông tin. Người ta trao dổi công việc bằng những thiết bị thông tin hiện dại, bảo mật tuyệt dối. Ai dại gì trao tài liệu cấm vào tay một dứa con gái chân yếu tay mềm như tôi. Những nhà dấu tranh cho dân chủ, nhân quyền công khai, các quan diểm của họ, tài liệu họ có dều có trên các mạng internet, bất cứ người quan tâm nào cũng có. Ngay dến LS Lê Thị Công Nhân là người quen của tôi tham gia dảng Thăng Tiến dối lập với dảng cộng sản cũng hoạt dộng công khai. Vì là những con người cụ thể, những tổ chức cụ thể hoạt dộng ôn hoà, họ không có gì bí mật với chính quyền. Phải chăng các ông bịa ra chuyện này dể gián tiếp cảnh cáo với anh tôi và mẹ tôi rằng tôi gan to tày liếp, dám làm những việc "tù mọt gông" dể anh tôi và mẹ tôi lo sợ mà "quan tâm" dến tôi nhiều hơn?

Bởi vậy mà hai tháng nay, tôi không dám tự quyền ra khỏi nhà, bỏ dở cả công việc kiếm sống trên Hà Nội.

Nhân dây tôi cũng xin các ông một câu trả lời công khai cho tôi rõ dường tháo lui hợp với chủ trương chính sách của các ông: Tôi có dược phép dến thăm ông Quận, ông Nghĩa nữa không? Nếu các ông không trả lời công khai mà tôi vẫn cứ dến dể hỏi thăm sức khoẻ, biểu thị tình cảm kính trọng họ thì khi dó các ông có tin là tôi không nói chuyện chính trị không? Các ông có cho là tôi bị bọn "phản dộng" lôi kéo không?

Tại sao công an các ông muốn thăm ai thì dến, không ai cấm (kể cả thường xuyên dến "thăm" ông Quận, ông Nghĩa) mà tôi thì không?

Thưa các ông,

Khi dến thăm ông Quận và ông Nghĩa, vấn dề tôi quan tâm không phải là chính trị mà là nhân quyền. Tôi có quan niệm: chính trị khác với nhân quyền. Tôi không thích chính trị. Gia dình tôi thành phần lao dộng nghèo, quanh năm lao dộng vất vả, tôi ít học. Muốn làm chính trị phải có trí tuệ. Nhưng không nhất nhất phải có trí tuệ mới quan tâm dến nhân quyền, vì nhân quyền gần với con người hàng ngày, nhân quyền là cái tôi dang không có vì như các ông dã thấy: chỉ dến thăm ông Vũ Cao Quận và ông Nguyễn Xuân Nghĩa bàn chuyện nhân quyền mà tôi dã bị vu cáo là sắp mang tài liệu "phản dộng" vào miền Nam và bị bọn phản dộng lôi kéo.

Các ông dã gây hậu quả cho tôi là từ ngày 8/3/2007 dến nay, gần 2 tháng tôi phải tù tại nhà, thành người thất nghiệp bất dắc dĩ. Gia dình tôi lo sợ các ông tiếp tục theo dõi tôi lên tận nhà cháu tôi trên Hà Nội, sẽ ảnh hưởng công việc kinh doanh của nó (diều này mẹ tôi dã nói thẳng ra với các ông). Mặc dầu các ông dã có thiện ý khuyên mẹ tôi cho tôi lên Hà Nội di làm trở lại nhưng thiện ý các ông phản tác dụng. Mỗi lần người các ông xuất hiện là mẹ tôi, anh trai tôi lo lắng tìm xem tôi còn ở nhà hay không! Bởi người dến nhà ông Vũ Cao Quận, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, "dịnh mang tài liệu phản dộng vào Nam" là tôi chứ không phải họ nên tôi mong các ông dừng lấy tôi ra doạ nạt họ. Tôi mong các ông dừng làm họ sợ.

Phần cuối tôi xin tâm sự với các bạn cùng trang lứa với tôi.

- Các bạn bảo rằng tôi di dâu, gọi diện thoại cho ai, công an dều biết! Tôi cảm ơn các bạn.

Các bạn hỏi tại sao tôi có tư tưởng chống phá chế dộ, tại sao tôi có dự dịnh làm mất ổn dịnh một chế dộ dang ổn dịnh nhất thế giới.

Tôi xin kể lại một chuyện dể minh hoạ cho tính cách của tôi.

Năm ngoái tôi dến bệnh viện Việt Tiệp dăng ký hiến phủ tạng nhân dạo nếu tôi không may... Mẹ tôi cũng dồng ý chuyện này. Bệnh viện trả lời chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên chưa làm dược thủ tục theo nguyện vọng của tôi. Tôi có yêu cầu họ ghi lại tên, tuổi, giới tính, số diện thoại khi cần. Nếu các bạn nghi ngờ xin dến phòng hành chính bệnh viên Việt Tiệp. Kể vậy dể nói rằng tôi là người tốt, muốn làm việc lương thiện cho mọi người. Bạn T, bạn H nói tôi bị "thần kinh", "hâm", giống như bây giờ ta gọi những nhà hoạt dộng dân chủ, nhân quyền là "phản dộng". Nhiều khi ta làm việc tốt mà bị gọi bằng danh từ xấu.

Thưa các ông công an và các bạn.

Vì vậy, tôi bày tỏ sự ủng hộ các nhà "phản dộng" và xin gia nhập phong trào "phản dộng" Việt Nam.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 9 năm 2007

Phạm Thanh Nhiên.

Số nhà 17-Phương Lưu 2-phường Ðông Hải, quận Hải An- Tp Hải Phòng.

Email: layaienamtcs1977@yahoo.com


9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đọc xong bài này tôi thấy có những điểm mâu thuẩn như sau :

1- Là một người đã được nhận vào công ty vệ sinh thì hiển nhiên lương rất khá, vì hiện nay ngành vệ sinh ở VN lương rất cao so với các cơ quan khác. Tại sao một người được chổ làm tốt như vậy mà còn bỏ lên HN tìm cách sinh sống ? Có thể là cô ta bị xúi giục của các phần tử phản động nên mới dời chổ ở để tiện bề hoạt động.
2- Là một công nhân vệ sinh thì thường đi làm việc từ 3-4 giờ khuya, thì làm sao gọi là cô gái nhát gan không dám đi xa ? Đây là tình tiết bi thương mà người viết muốn tạo ra để gây lònh thương hại đến bạn đọc.
3- Là CA thì dĩ nhiên có quyền mời người dân bất cứ lúc nào chứ không cần phải giải thích, pháp luật cũng không có điểm nào cho là CA mời dân là có tội cả.

Tóm lại : đây là vu cáo, đây là bịa đặc, ấu trĩ là ở chổ bịa nhưng không bài bản, coi thường người xem.

Nặc danh nói...

To: Lủ Việt Hồ Việt Gian Việt Cộng

1)Lương cao lương thấp, người ta muốn bỏ nghề này làm nghề khác khổng lẽ fải có phép của Công An bè lủ độc tài ăn cướp VC à .
2) Nhát hay không có liên quan gì tới cái lưởi gỗ chính trị của lủ côn đồ VC chúng mày . Người ta nói sao thì nghe vậy, cứ suy bụng ta ra bụng người , hèn gì đảng VC không bao giờ ngốc đầu lên được . Làm vệ sinh 3-4 giờ sáng , giờ đó là giờ công an hay hiếp dâm fụ nữ ai mà không sợ .
3)Mời kiểu công an bạo quyền VC , thằng nào thằng đó như bầy chó đói . Tuy dùng từ mời nhưng thật ra là tới đe doạ , khủng bố , và khủng bố ngay những người không liên quan gì , như tác giả cho biết là cả gia đình bạn bè cũng bị khủng bố lừa đảo bởi cái bọn lưu manh yêu nước kiểu đạo Hồ Tặc .

Kết luận : Nhân dân VN không còn lạ gì cái tuyên truyền láo khoét , thô tục , lừa đảo , lưu manh , hứa lèo, bánh vẽ kiểu VC. Có ai trên đời này muốn theo cái đảng chuyện nghiệp ăn cướp như Đảng VC ngaòi mấy thằng ác tâm vô liêm sĩ .

Hoan hô người Hùng Chiến Sĩ Trẻ Phạm Thanh Nhiên , nghèo mà xạch , rách mà thơm .
Hoan hô nàng tiên nước Việt LS Lê thị Công Nhân đã dựng thêm một hồn thiêng nước Việt Phạm Thanh Nhiên người con yêu của tổ quốc của đồng bào VN .

Nặc danh nói...

Kính chào cô Phạm Thanh Nhiên .

Tôi tên là Ly Van Anh , cũng là một công nhân như cô . Hiện cư ngụ ở San Francisco , tiểu bang California .

Rất kính phục lòng dũng cảm của một cô gái chân yếu , tay mềm không có phương tiện tự vệ ngoài trừ lòng yêu nhân dân , đất nước . Cô xứng đáng đuợc xem như bao người phái nữ anh hùng khác - Lê Thị Công Nhân , Nguyễn Thị Thùy Trang , Lư thị Thu Duyên , Lê Thị Kim Thu ....

Hôm qua xem các trang mạng ở hải ngoại , tin tức về cô đã lan truyền khắp cả thế giới . Chỉ vì dũng cảm đi thăm viếng các nhà trí thức dân chủ mà bị bọn công an làm phiền , quấy rối , sách nhiễu , hăm dọa , trù dập .

Thưa cô - Đễ giải thích thêm về sự liên hệ lẫn giữa nhân quyền và chính trị mà cô và nhiều người có đôi chút hiễu lầm .

1- Ý Nghĩa của từ Chính là : tốt đẹp , ngay thẳng , trong sáng , lành mạnh , nghịch với sai trái và lỗi lầm ...
2- Trị nghĩa là : Làm cho an bình , thạnh trị hay là an cư , ấm no , hạnh phúc v.v.

Như vậy hai từ chính -trị ghép lại nghĩa là : Những việc làm đưa đến mọi sự tốt đẹp như : Tự do , dân chủ , dân quyền , an bình , cơm no áo ấm và hạnh phúc .

Tranh đấu cho dân quyền , cũng là một việc làm chính trị giống như trăm cách ngàn khác , ngõ hầu mang lại hạnh phúc cho nhân dân ta như , tu sĩ của các tôn giáo , bác sĩ cứu chữa cho nguời bệnh . Cô có thể giải thích cho bọn công an nghe điều nầy mà không sợ ...

Nghệ thuật TRANH BIỆN : Trước nhất là dùng Lễ đễ nói chuyện với nhau , hai là dẫn chứng cụ thể (NHÂN , VẬT CHỨNG ) đễ đối phương phải đồng ý hay không thể cải , chối ...

Buỗi sơ giao đã lên giọng bề trên ? Thật ra tôi rất kính trọng cô , nên đã viết vài hàng thô thiễn , hướng dẫn về DÂN QUYỀN ,CHÍNH TRỊ cũng như phương pháp TRANH BIỆN với bọn công an ... Mong có thể giúp ích gì cho cô .

Ở hải ngoại đồng bào sẽ cố gắng bằng mọi cách có thể đễ an ủi , giúp đỡ và ũng hộ cô cùng tất cả những nhà dân chủ bất đồng chính kiến khác . Hy vọng cô sẽ gặp nhiều may mắn trên bước đường tương lai .

Kính chào cô

Ly Van Anh

San Francisco 05-10-2007

Nặc danh nói...

Chào ông Quớt ! Qướt làm như là biết hết mọi chuyện vậy, Quớt nhớ cái ông bạn Walker xực ẩu của Quớt không ? ông ta cũng làm như là trí thức lắm vậy, bây giờ trốn mất rồi có dám vào nữa đâu...?! Ý Thiêng hâm là sẽ bẻ cổ
nếu như ông ta gặp xực ẩu ngoài đường, còn LTT thì đang mài kiếm nhật
chờ xực ẩu vào. Nhưng làm sao xực ẩu dám vào, nếu có vào cũng lấy nick khác hà....KAKAKA.

Người yêu nước : Ý Thiêng
Anh hùng dân tộc : Lý Tai Trâu
Người có công đoàn kết dân tộc : NYN.

NCVM.

Nặc danh nói...

To NCVM
Cẩu mi fải nói là tại lủ khủng bố VC hèn hạ cứ fá trang web tự do ViệtLand.net làm cho các chiến sĩ tự do tạm thời mất liên lạc .
Cẩu mi cho ông hỏi nhỏ này nhé !
1)Tại sao cẩu mi không lên tiếng cho dân oan cho đồng bào VN mà đi bênh vực cái đảng VC ăn cướp khủng bố người vô tội hoài vậy ?
2) Nếu cẩu mi thấy thằng đảng thằng cán thằng công an nào đàn áp nhân dân, liệu cẩu mi dám lên tiếng cho họ ?

TDV

Người yêu nước : Phạm Thanh Nhiên
Kẻ bán nước : hồ chí minh
Cháu ngoan giặc Tàu : NYN, LTT, TSD, NCVM

Nặc danh nói...

TO : TDV QUỚT

Quớt ơi ! Sao Quớt nói có một chiều vậy ? Quớt hỏi tôi có dám lên tiếng cho dân oan không ? Thưa với Quớt là tôi vẫn thường viết bài gửi lên báo trong nước để lên án bọn bất lương cướp đất của dân, nhưng Quớt có biết ai cướp đất của dân không ? Đó là một số quan tham biến chất, đã lợi dụng lòng tin của nhân dân ,của đảng, để làm nên những chuyện như vậy, bọn đó đã đi ngược lại chủ trương của đảng, thế nào chúng cũng bị đền tội.

Quớt đang vỗ ngực hô hào là mình đang sống trong dân chủ, Quớt đang nằm mơ khi nghĩ là chỉ có chế độ VNCH mới dân chủ. Thưa với Quớt là : Dân chủ sao có khám Chí hòa ? dân chủ sao có nhà tù Côn Đảo dùng để nhốt CS ? CS cũng là một đảng vậy Quớt ? dân chủ sao có đảng Cần Lao Công Gíao của Ngô Đình Diệm chuyên đi triệt các đảng đối lập ?

Quớt ơi ! Hãy sáng suốt lên mà nhận định. Tự Do Dân Chủ thì ai không muốn, nhưng đâu mới thật là tự do dân chủ thì cần phải sáng suốt lắm mới nhìn thấy được.

Chào TDV QUỚT.

Nặc danh nói...

Ái cha ngồi đáy giếng mà cũng bập bẹ được hai chữ dân chủ . Xem ra cẩu mi còn tiến bộ hơn cả lãnh tụ Nông Đúc , Dũng Heo, Triết Chuột .
Cẩu nhắc đến nhà tù, để ông nhắc luôn cho cẩu mi hiểu thêm nhé . Dưới thời VNCH, cẩu mi có thấy cán bự nào tố cha đấu mẹ rồi được lên tổng bí thư như Đảng VC Trường Chinh ? Có lãnh tụ VNCH nào đem diệt hành hạ gia đình ân nhân như gia đình bà Năm Cát Thành Long nuôi VC rồi bị lãnh tụ Hồ chí Minh, Lê Duẩn , Nguyến Giáp (tướng hèn) v.v . Đem ra chôn sống cho trâu bò đạp đi đạp lại lên đầu cho đến chết . Còn hàng triệu nhân dân vô tội nữa bị Đảng VC chôn sống , tàn sát, hành hạ , cả chồng vợ , con nít , họ hàng đều bị VC diệt sạch một cách tàn ác .
Cẩu mi nè, cẩu về Bắc điều tra lại kỷ đi , xem đâu gd hay họ hàng cẩu mi cũng bị Hồ Tặc giết oan .
Chúc cẩu mi nhớ ráng nhảy ra khỏi miệng giếng càng sớm càng tốt .

Còn bài láo VC ở VN hả , tất cả 600 láo đó chỉ là chi nhánh của đảng hèn VC thôi .

Người yêu nước : LS Nguyễn Văn Đài
Kẻ bội nước : Đảng VC , Hồ Chí Minh

NGUOICUVIECMOI nói...

Mời bạn qua đây chơi :

http://s152542055.onlinehome.us/xoops4/modules/news/

Nặc danh nói...

Hoan ho tinh than yeu nuoc yeu dan cua mot co gai chan yeu tay mem nhu co Phan Thanh Nhien> Khong so bon cho san cua Bon CSVN dang tam Ban re Giang Son Gam Voc ma Ong Cha cua chung ta da Do bao Mau Suong de Bao Ve Toan Ven Lanh Tho
cung nhu bao ve nhung nguoi dan co Rong Chau Tien VN Nay Bon CSVN da vi Quyen loi ca nhan va Dang Cuop
CSVN cua chung That O nhuc