Gửi bạn đọc Vietland


Kính thưa quí bạn đọc . Trong thời gian qua , chắc hẵn bạn đọc đã gặp phải trở ngại khi vào trang mạng Vietland ...Vietland đã bị CSVN phá hoại nhiều lần khi các webmaster vắng mặt nên phần database bị hư hại nhiều . Hiện nay Vietland đang dời sang server mới nên cần thời gian để thiết lập mong các bạn đọc thông cảm và thương yêu Vietland nhiều hơn .

Trong thời gian hoạt động tại quốc nội, BBT Vietland đã khám phá ra hệ thống kiểm soát tinh vi của Công An CSVN đối với các nhà tranh đấu dân chủ tại quốc nội bằng hệ thống định vị (GPS) qua điện thoại Di Động . Công An CSVN đang dùng hệ thống nầy để theo dõi các nhà hoạt động dân chủ cũng như nhân dân toàn quốc qua hệ thống nầy . Khi dùng điện thoại di động chúng ta hãy đề phòng vì Công An sẽ biết cuộc gọi của bạn đang xảy ra tại đâu, gọi cho ai trong những thời gian nào cho dầu bạn đã thay SIM (Số mới) nhưng vẫn dùng điện thoại di động cũ . BBT Vietland sẽ cung cấp bằng chứng để các bạn đọc theo dõi chi tiết nầy .

Nguyễn Hoàng Việt
Webmaster Vietland

Không có nhận xét nào: