Nguồn gốc "Công an Nhân Dân" , một bộ phận khủng bố của đảng CSVN.

Nguyễn Thị Diệu Vân
Vietland Staff

Ngày 3/2/1930, Đảng CSVN ra đời, bầu trời VN trở thành ảm đạm vì dân tộc Việt sắp có tai ương. Trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, Đảng CSVN đã tổ chức "Đội tự vệ đỏ" để bắt đầu chiến dịch khủng bố, trấn áp nhân dân, theo chân đế quốc Xôviết phá hoại an ninh trật tự khắp nơi. Từ đó trở đi, tổ chức "Đội tự vệ đỏ" đã xuất hiện trong các cuộc đấu tố, ám sát , giết người hằng loạt. Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ. Trong thời gian chờ Đức Quốc Xã giúp . Đảng CSVN rút vào hoạt động bí mật; đồng thời thành lập an toàn khu (ATK) và các "Ban công tác đội" nhóm mật vụ nầy của CS lập ra để huấn luyện ám sát các tổ chức Quốc Gia lúc bấy giờ. Tháng 11/1941, Đội "tự vệ cứu quốc" được thành lập ở Cao Bằng, sau đó phát triển khắp nơi, đây là một tổ chức ám sát và mật thám khác của đảng CSVN. Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp.

Ngày 12/3/1945 , các đảng phái Quốc Gia như VN Quốc Dân Đảng đã đứng lên kháng Nhật , trong lúc đó đảng CSVN không tham gia vì muốn bảo toàn lực lượng. Đảng CSVN chờ cuộc kháng Nhật do VNQĐ và các đảng phái Quốc Gia khác thành công. Lợi dụng thời cơ đó đảng CSVN nhảy ra tiêu diệt luôn các đảng phái Quốc Gia để cướp công kháng chiến. Một hành động khốn nạn nhất mà đảng CSVN đã làm đối với Dân Tộc VN.

Tháng 6/1945, Tổng bộ Việt minh chiếm các khu và thành lập khu giải phóng gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Các "Đội danh dự trừ gian" (sau đổi là Đội danh dự Việt minh), "Đội hộ lương diệt ác", "Đội trinh sát" - đó là những tổ chức chuyên khủng bố và ám sát với những mỹ từ đặt cho tên gọi của các nhóm nầy cũng không giấu nổi sự tàn ác tiềm ẩn bên trong, các tổ chức khủng bố nầy cũng là tiền thân của Công an CSVN đã lần lượt ra đời . Từ đó trở đi, người dân sống trong lo sợ phập phòng vì bọn thảo khấu ác ôn nầy. Ở Hà Nội, "Đội danh dự Việt minh" một đội ám sát đầy sắc máu đã ám sát các ông Hoàng Sĩ Nhu, Trương Anh Tự, Nga Thiên Hương, Phán Sinh. Tại Hải Phòng, "Đội danh dự Việt minh" bắt cóc và tra tấn đến chết các vị trong đảng phái quốc gia như Hồ Sĩ Trừ, Hải Ân, Đỗ Đức Phin, Chánh tổng Cận bọn khủng bố CSVN nầy lợi dụng thời cơ đảng Đại Việt không để ý, phục kích và ám sát ông Trần Tự đảng trưởng Đại Việt thuộc làng Cổ Tri, Vĩnh Bảo.

Mùa Thu năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ II chuyển biến , Hồ Chí Minh qua triều cống Xô viết, lúc đó Quân đội Xôviết mở chiến dịch tấn công Berlin. Ngày 9/5/1945, Đức ký Hiệp ước đầu hàng với Hoa Kỳ và các nước đồng minh.

Ngày 9/8/1945, sau 2 qu? bom nguyên tử của Hoa Kỳ thả vào Hirosima và Nagasaki, phát xít Nhật đầu hàng Hoa Kỳ. Ở VN, bộ máy thống trị của Nhật mà CSVN lợi dụng để nhắm đánh vào các đảng phái quốc gia . CSVN dùng hình thức hèn hạ như chỉ điểm cho Nhật biết các buổi họp của các đảng phái quốc gia. Với thủ đoạn mượn đao giết người , CSVN thông đồng với Nhật để chiếm đoạt lúa gạo đã làm cho Miền Bắc chết đói lên con số 2,000,000 người.

Từ ngày 13 đến 15/8/1945, Đảng CSVN họp dưới sự chủ trì của tên lãnh tụ ác ôn Hồ Chí Minh. Trong Hội nghị nầy, HCM đã phát động chiến dịch qui mô nhắm vào các đảng phái tổ chức quốc gia để chiếm quyền khi Nhật rút lui.

Ngày 16/8/1945, Đảng CSVN họp Đại hội ở Tân Trào, Tuyên Quang quyết định thành lập cái gọi là "Ủy ban Giải phóng dân tộc VN" do tên ác ôn Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngay sau Đại hội, Hồ Chí Minh đã chính thức ra lệnh một cuộc ám sát qui mô nhắm vào những người không theo CS.

Ngày 19/8/1945, CSVN chiếm Hà Nội. Đêm 22 rạng ngày 23/8/1945, CS tiến về thành phố Huế làm náo loạn Cố Đô, đồng bào từ Miền Trung trốn chạy về Saigon .

Ngày 25/8/1945, tên CS ác ôn Chu Đình Xương, đảng viên Đảng CS Đông Dương được cử làm Giám đốc Sở Liêm Phóng một cơ s? Khủng Bố khét tiếng Miền Bắc. Lúc đó ở các tỉnh, thành phố thuộc Miền Bắc CSVN đều thành lập Ty Liêm phóng để khủng bố và trấn áp người dân. Ở Miền Trung, CSVN thành lập Sở Thám báo và Ám sát được gọi là "Trinh Sát" . Tên CS ác ôn Nguyễn Văn Ngọc, Thường vụ xứ ủy được cử làm Giám đốc Sở Ám sát Miền Trung. Ở các tỉnh thuộc Miền Trung đều thành lập Ty Ám sát. Trong khi đó ở Miền Nam VN , CS thành lập một tổ chức khủng bố khác gọi là "Quốc gia tự vệ cuộc", tổ chức nầy chuyên đặt bom mìn ở các chợ búa , trường học nhằm khủng bố tinh thần đồng bào Miền Nam. Vào lúc đó đảng CSVN đã cử tên ác ôn khét tiếng có máu lạnh , giết người không gớm tay tên là Dương Bạch Mai làm Ủy trưởng "Quốc gia tự vệ cuộc". Các tỉnh thuộc Miền Nam đều có bọn khủng bố "Quốc gia tự vệ cuộc" nầy.

Vào tháng 8-1945, các tổ chức có tên "Công an nhân dân" VN ra đời. Tuy tên gọi ở ba miền có khác nhau, nhưng những tổ chức ấy đều có nhiệm vụ khủng bố người dân để bảo vệ đảng, bọn nầy trấn áp nhân dân từ Nam chí Bắc. Đây là một đội binh đỏ, nằm dưới sự chỉ đạo của Trung Quốc .

Ngày 21/2/1946, tên ác ôn Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23-SL hợp các lực lượng Ám sát, Khủng bố lại để thành lập "VN Công an vụ". Từ đây, cái tên gọi Công An ra đời. Từ đó trở đi cả nước từ Nam chí Bắc phải khổ sở với bọn vệ binh đỏ nầy.

Không có nhận xét nào: